Aa

Инфаркт на миокарда

Инфаркт на миокарда се развива когато кръвоснабдяването на една или повече области на сърцето е тежко и/или продължително нарушено и сърдечния мускул е оставен без кислород и хранителни вещества. В основата на блокирането на коронарните артерии е формирането на липидна плака, която при разкъсването си образува тромб. Оставени продължително време без жизненоважни вещества и кислород, сърдечните клетки умират и функцията на сърцето дълбоко се разстройва.

Рискови фактори са:
хипертония
диабет тип 1 и 2
жени в менопауза
наследственост за сърдечно-съдови заболявания особено преди 55- годишна възраст
ниско ниво на протективни високоплътностни липопротеини - HDL и/или високи стойности на вредни нископлътностни (LDL) - дислипидемии
алкохол и тютюнопушене
затлъстяване
периферна артериална болест
стрес

Инфарктът на миокарда възниква по всяко време и понякога няма симптоми или те са нетипични. В дните и часовете преди инфаркта може да се наблюдават предупредителни симптоми: сгъстяване на ангинозна симптоматика - чести и/или продължителни пристъпи на гръдна болка, неповлияващи се от лекарства или покой, спиране на сърцето или зачестяване на аритмии.

Усложненията след инфаркт са многобройни и сериозни:

животозастрашаващи аритмии
левостранна сърдечна недостатъчност
тромбози и емболии
сърдечна руптура - разкъсване на стената на сърцето
сърдечна аневризма - образуване на издутина (джоб) в стената на сърцето
митрална регургитация - непълноценно затваряне на митралната клапа
постинфарктна ангина пекторис
перикардит, плеврит, температура - синдром на Дреслер
камерни екстрасистоли и аритмии и др.