Aa

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

ХОББ е група хронични заболявания, които протичат със затруднение в дишането.  Те са водеща причина за заболяемост и смъртност от респираторни заболявания в световен мащаб. Най - честите са белодробният емфизем и хроничния бронхит, като някои изследователи прибавят и астмата към групата на ХОББ. Хроничният бронхит е продължително и постоянно възпаление на дихателните пътища, протичащо с кашлица и обилна слузно - гнойна секреция.  Емфиземът е разрушаване или структурни деформации в алвеолите и малките дихателни пътища, което протича с изразен задух и нарушена вентилаторна функция.

Най-честите причини за възникване на ХОББ са:

 • Тютюнопушене
 • Професионални вредности - прах и химикали
 • По-често при мъже след 40 г.
 • Наследствен дефицит на алфа-1 - антитрипсин.
  Усложненията на ХОББ са: 
 • Предразположение към чести дихателни инфекции
 • Пулмонална хипертония - увеличено налягане в съдовете на белия дроб
 • Развитие на десностранна сърдечна недостатъчност
 • Хроничен недостиг на кислород за всички жизненоважни органи и системи
 • Дихателна недостатъчност и фатален изход

Свързани процедури