Aa

Гломерулонефрит

Гломерулонефритът е хронично-прогресиращо заболяване на бъбреците, при което се уврежда основната функционална част на бъбрека - гломерула. В резултат на това бъбреците постепенно губят възможността да осигуряват адекватно количество урина, с която да се изчистват отпадните продукти от метаболизма на организма. Гломерулонефритът може да бъде първично заболяване, най-често с автоимунна генеза или да придружава други заболявания - диабет, лупус и др. В основата на заболяването стои възпаление и образуване на ръбцова тъкан в гломерулите, която не е функционално активна. 

Причините за развитието на заболяването са много: стрептококова инфекция на гърлото, бактериален ендокардит, вирусни инфекции, имунни заболявания като лупус, IgA нефропатия, васкулити, други системни заболявания - хипертония, диабет. Гломерулонефритът нарушава филтрационната способност на бъбреците и води до задръжка на опасни за организма нива на отпадни продукти и течности. Най - сериозното усложнение на ГН е развитието на остра или хронична бъбречна недостатъчност и нефротичен синдром със загуба на белтъци и масивни отоци.