Aa

Генерализирано тревожно разстройство

Тревожността е нормално състояние в определени ситуации. Когато, обаче, тя е продължителна, безпричинна и нарушава нормалния живот на индивида, вероятно се касае за генерализирано тревожно разстройство.Това състояние често съпровожда други психични заболявания като обсесивно - компулсивно разстройство, депресия и др. Генерализираното тревожно разстройство се повлиява добре от медикаментозно лечение, психотерапия и промяна в начина на живот, както и подобряване на психоадаптационните умения.

Рискови фактори за генерализирано тревожно разстройство  са:

  • женски пол
  • психотравма в детството
  • скорошна психотравма
  • тежко заболяване
  • стрес-определени особености на характерагенетично предразположение
  • употреба на алкохол и/или наркотици.

Някои соматични заболявания и състояния също протичат с тревожност: гастро - езофагеален рефлукс, сърдечни аритмии, заболявания на щитовидната жлеза, менопауза.