Aa
Неврология

Епилепсия

Епилепсията е неврологично състояние, при което хората са по-податливи към получаването на повтарящи се непровокирани припадъци/ гърчове. Това е едно от най-честите неврологични заболявания във всяка възраст и в двата пола. Нормално при определени заболявания или състояния на организма хората реагират с гърч: висока температура, инфекция, метаболитни нарушения, мозъчна травма, тумор, прием на наркотици и лекарства и др. Когато не се установява причина за два или повече припадъка у дадено лице, счита се че вероятно се касае за епилепсия. Видът на припадъка зависи от това коя част на мозъка е център на патологична активност и как се проявява самият припадък.
Двете големи групи са:  генерализирани и парциални/частични припадъци, като съществуват множество разновидности на гърчове в рамките на тези групи.

Фактори провокиращи епилептичните пристъпи - четене, музика, движения алкохол, хипогликемия, фебрилни състояния, ХВ, ФС, липса от сън. Развитието на епилепсията зависи от нейната форма. Разделят се най-общо на доброкачествени с бързо и лесно повлияване на пристъпите и злокачествени–фармакорезистентни. Диагнозата се основава на множество методи и клинично мислене. Основно за диагнозата е ЕЕГ изследването–стандартно и след провокация, видео ЕЕГ, КТ, МРТ, ангиография. Лечението се провежда с класически /конвенционални /АЕМ и нови АЕМ. Ефектът от приложеното лечение се проследява чрез клинично наблюдение, ЕЕГ, серумни нива на приложените АЕМ при съдействие от страна на пациента. Медикаментозно резистентните епилепсии с грубо нарушение качеството на живот и добре отграничена епилептогенна зона се лекуват хирургично. Често епилептично болните имат понижено качество на живот, за което определящи фактори са когнитивните нарушения, изменчиво настроение, затруднения в работата и нарушени социални взаймодействия.

Ролята на съвременната епилептология изменя дългосрочната прогноза при епилепсията с цел да осигури пълноценно интегриране и достойно съществуване на засегнатите индивиди в привичната им житейска среда.