Aa

Диабет

Диабетът е заболяване, при което нивата на кръвната захар, още наричана кръвна глюкоза, са над нормалните. Хората страдащи от диабет не метаболизират пълноценно храната в енергия. Нормално клетките се нуждаят от инсулин (хормон, произвеждан от панкреаса), за да превръщат кръвната захар в енергия.

Диабет се развива в резултат на:
намалена или липсваща продукция на инсулин от панкреаса
клетките в мускулите, черния дроб или мастната тъкан не усвояват инсулина 
съчетание от двете
В резултат на това, нивата на кръвната захар се повишават, докато в същото време клетките са лишени от енергиен източник. С развитието на заболяването се получава трайно състояние на хипергликемия или висока кръвна захар, която води до множество усложнения в нервната система, сърдечно-съдовата система, бъбреците, очите, опорно-двигателния апарат, храносмилателната система и др. Хората, страдащи от диабет, са с много по-висок риск от развитие на инсулт, инфаркт на миокарда, бъбречна недостатъчност, слепота, невропатии, инфекциозни заболявания и ампутации на крайниците, както и метаболитни нарушения - хипогликемия (понижение на кръвната захар), хипергликемия (повишение на кръвната захар), кетоацидоза (виж по-долу).

Допълнителна информация
Като преддиабет се означава състояние, при което нивата на кръвната захар са по-високи от нормалните, но не достатъчно високи, за да се приеме, че има диабет. Повечето хора с преддиабет развиват диабет тип 2 в рамките на 10 години. Мозъчно-съдовите и сърдечно-съдовите усложнения на преддиабета са еднакви с тези на диабета. Чрез промяна в диетичните навици, контрол на теглото и умерени физически упражнения, настъпването на диабет тип 2 може да се забави. Като гестационен диабет се означава диабет, който се развива по време на бременността.

Диабетът и преддиабетът се диагностицират със следните тестове:
Лабораторни тестове
Изследване на кръв за:
Нивото на кръвната захар на гладно
Орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ)
Случаен кръвно-захарен тест
Нивото на гликирания хемоглобин HbA1
Антитела при диабет тип 1
Нивата на имунореактивния инсулин

Изследване на урина за:
Урина за захар и кетотела
Микроскопски изследвания
Микробиологично изследване за изключване на пикочна инфекция

Образни изследвания
ЕКГ
Ехокардиография
Абдоминална ехография
Ехография на бъбреци
Електромиография
Компютърна томография
Магнитен резонанс на панкреас за изключване на органна патология

Скрининг за диабет се препоръчва на хора с Индекс на телесната маса над 25 независимо от възрастта им, които имат и други рискови фактори като артериална хипертония, водят заседнал начин на живот, родили са бебе над 3.6 кг, имат диабет в семейството, имат висок холестерол и /или имат сърдечно-съдови заболявания. Оралният глюкозо-толерантен тест се препоръчва да се проведе за скрининг на гестационен диабет между 24-28 гестационна седмица.

Превенция на диабета:
промяна в начина на живот с оптимален режим на хранене, контрол на теглото и физическа активност
периодично мониториране на Индекса на телесната маса и коремната обиколка, които са пряко свързани с риска от диабет тип 2