Aa
Гастроентерология

Цироза

Цирозата е следствие от хронично чернодробно заболяване и представлява заместване на здравите, функционално годни клетки с нефункионална съединителна тъкан. Цирозата е най-често следствие на хронични вирусни хепатити, продължителна ежедневна употреба на алкохол, чернодробна стеатоза. Цирозата нарушава функцията на черния дроб и води до редица изменения в целия организъм.