Aa

Болка в таза и счупване на таза

Тазът е стабилна костно-ставна структура, която поддържа тежестта на тялото и осигурява широк обхват на движения в тазо - бедрените стави.  Същевременно тя е податлива на травматични и дегенеративни увреди във всяка една от съставящите я структури: връзки, мускули, бурси, както и е едно от честите места за патологични фрактури при остеопороза и други процеси, засягащи костния минерален обмен -  прием на някои медикаменти (кортизон) и общи заболявания. 

Най-честите клинични проблеми, протичащи с продължителна болка са:

артроза
остеоартрит, ревматоиден артрит и травматичен артрит
аваскуларна некроза
бурсит
Заболяванията на таза зачестяват с напредване на възрастта, лекуват се продължително и често водят до трайна инвалидизация. Най-сериозният проблем е счупването на таза - травматично или спонтанно, което зачестява във възрастта над 60 г.  и води до изключително сериозни усложнения, между които и повишена смъртност - около 20% от хората със счупване на таза умират в последващите 12 месеца и само 1 на четири се възстановява.

Някои от многото усложнения са:
образуване на тромби в краката и системна емболизация
пикочни инфекции
декубитус
пневмония
септични състояния