Aa

Болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон е хронично и бавно прогресиращо дегенеративно заболяване с характерни симптоми. Специфичната причина все още остава неясна, но се счита , че се касае за химически дисбаланс с разрушаване на мозъчните клетки.  Пикът е във възрастта след 60 г. , като се среща 1. 5 пъти по-често у мъже. Като рискови фактори се обвиняват: наследственост/генетична предиспозиция,  фактори на средата -  живот в селски райони,  пиене на вода от кладенци, излагане на пестициди и хербициди или комбинация от няколко причини. Когато състоянието се развива в хода на друго основно заболяване се говори за Паркинсонов синдром или паркинсонизъм.