Aa
Съдова хирургия

Белодробния тромбемболизъм

Белодробният тромбемболизъм представлява усложнение на венозна тромбоза с емболизация (запушване) на белодробните артерии.  Висок риск от настъпването му се наблюдава в хирургията, ортопедията, при бременност, след раждане, при някои хронични заболявания.

Най – често белодробен тромбемболизъм се наблюдава в следоперативния период. Висока честота се отчита в ортопедичните операции при ампутации, фрактури, намеси в областта на тазобедрената става, както и при урологични (простатектомия), гинекологични операции, след раждане и аборт, в коремната хирургия, с по-ниска честота в гръдната.

Други рискови фактори са затлъстяване, тютюнопушене, употреба на контрацептиви, масивна диуретична терапия, цитостатично лечение, застой при продължително пътуване, изгаряния, отравяния и др.