Aa

Анорексия невроза и булимия невроза

Заболяванията, свързани с патологични отклонения в хранителните навици са няколко, от които най-чести са анорексия нервоза и булимия нервоза.  Анорексия нервоза е заболяване на млади момичета, които са развили патологична натрапливост по отношение на теглото си и храненето.  Името е подвеждащо, тъй като това не е хранително заболяване, а нездравословен начин за справяне със съществуващи психологически проблеми.        

Рискови фактори са: 

  • млади жени
  • фамилна анамнеза за заболяванетообщественото одобрение към слабите жени
    медийния образ на фотомодели и актриси
  • транзиторни периоди - смяна на училище, работа и др.
  • практикуване на спорт, изискващ много ниско тегло и др. 

Вероятно се касае за комбинация от биологични фактори - предразположение към анорексия, психологични - стремеж към перфекционизъм и обществени -  нормите за женска красота.

Булимия нервоза е сериозно животозастрашаващо заболяване, при което се поемат големи количества храна последвани от предизвикано повръщане или ексцесивни упражнения с цел премахване на поетите калории. Както и анорексия нервоза това е състояние на свръхфокусиране върху телесния имидж. Рисковите фактори са същите,  както и при анорексията.