Aa
Съдова хирургия

Аневризма на коремната аорта

Разширението на магистралния артериален съд (аорта)  се нарича аневризма на аортата. Аневризмалните разширения могат да обхванат всички раздели на аортата, най-често засягат обаче коремния раздел-аневризма на коремната аорта. При най-разпространената форма е засегнат само раздела между бъбречните и илиачните артерии. По-рядко се разпростира до изхода на бъбречните артерии или илиачните артерии.

Аневризмите нерядко са безсимптомни и често се откриват при преглед за изясняване на друго заболяване (напр. ултразвуково изследване на коремни органи). Поради нарастване на аневризмата или откъсване на тромб (с последващо артериално запушване) е възможно възникването на внезапни или хронични оплаквания (напр. болки в кръста, нарушения на бъбречната функция или нарушения в кръвообрaщението на краката). Най-опасното усложнение е разкъсване (руптура) на аневризмата, която нелекувана води до животозастра-шаваща кръвозагуба.

Причини за възникване на една аневризма биха могли да бъдат вродени или възпалителни дефекти на съдовата стена, наранявания на съдовата стена или да се появи наблизо до съдово стеснение. Преобладаваща причина е атеросклерозата. Рискови фактори за развитието й са тютюнопушенето, диабета и високото кръвно налягане, както и повишени мазнини в кръвта. До аневризмален участък е възможно развитието на стеснение (стеноза) на същия съд или на някой друг в съседство, което води до намалено кръвоснабдяване на някой орган и влошава неговата функция.

За да се профилактират опасностите от аневризмата, се поставя съдова протеза от синтетичен материал, която замества аневризмално разширената коремна аорта.

Съществуват два основни метода:

  • Съдовата протеза се поставя в коремната аорта посредством отворена операция.
  • Съдовата протеза се въвежда през артерия в слабинната област  посредством катетър в коремната аорта до мястото на аневризмата и там се фиксира.