Aa

Центъра за Мултифокална Атеросклероза (МФА)

Атеросклерозата е хронично-прогресиращ системен процес, при който се засягат едновременно или последователно артериалните съдове на човека. След продължителен асимптомен период, внезапно се развиват тежки съдови усложнения – инфаркт, инсулт, инфаркт на вътрешни органи и черва или периферна гангрена.

При атеросклерозата се наблюдават някои специфични феномени, които я правят трудна за лекуване. Първият феномен е, че атеросклерозата е мултифокален процес, засягащ всички артериални съдове. Тя има три основни форми – сърдечно-коронарна, периферна и мозъчно-съдова. Към тях може да се добави и четвърта форма – висцерална, при която се засягат вътрешните органи и червата. В наши собствени проучвания върху повече от три хиляди болни се установи, че честотата на мултифокалната атеросклероза е много висока, като при комбинирано изследване - ангиография и коронарография се доказа, че едновременното засягане в трите региона достига до 70%  при стенози на артериите над 50%  и над 80% процента при  необтуриращи плаки. При изявена една форма на атеросклероза,  рискът за наличие на други форми  е много висок - от 6 до 12 пъти по-висок в сравнение с нормата. Тук се явяват  три  сериозни проблема. Първият е, че когато има една изявена клинична форма, другите форми могат да бъдат скрити, асимптомни и трябва активно да се търсят. Така например при изявена периферна артериална болест сме откривали критични стеснения на коронарните или каротидните артерии. Вторият проблем е, че при атеросклерозата често пъти не се извършва комплексна артериална диагностика на цялата съдова система, а се работи „на парче“ – пациентът идва с болки в крайниците и се диагностицира периферна артериална болест, но се изпуска неизявена тежка каротидно-мозъчна или сърдечно-коронарна патология. Същото може да се случи при пациенти с исхемичен инсулт, при които се пропуска наличие на коронаросклероза.  Третият проблем, създаващ сериозни трудности при диагностиката на атеросклерозата е, че за едно заболяване има три вида специалисти – кардиолози, ангиолози и невролози. При липса на добра колаборация между различните специалисти, пациентът може да бъде лекуван за периферна артериална болест, а да загине от инфаркт или инсулт и обратно. Процесът се диагностицира и лекува  от различни специалисти, а не комплесно, от екип за лечение на атеросклерозата в нейните различни форми и локализации. В този смисъл комплексната диагностика на атеросклерозата е едно от важните условия, осигуряващи правилното й лечение. В противен случай ние лекуваме не цялостния процес, а само неговата изолирана форма. В нашия дългогодишен опит често сме установявали при болни с периферна артериална болест почти пълно запушване на коронарната артерия, протичащо безсимптомно. Без комплексната диагностика тази стеноза щеше да бъде изпусната и пациентът в близко бъдеще щеше да развие сърдечен инфаркт. Така комплексният диагностичен и терапевтичен подход позволява поставянето на цялостна диагноза и провеждане на ефективно лечение на всички засегнати от процеса съдови региони. Това бе причината да създадем център за комплексна диагностика на атеросклерозата.

Включването в Центъра и извършването на комплексна диагностика и ендоваскуларна терапия на мултифокалната атеросклероза се извършва по следните индикации: 

 • Болни с рискови фактори и установена с Ехо-Доплер напреднала атеросклероза – над 60% стеноза на каротидни, периферни или коремни артерии.
 • Пациенти с клинична изява на някои от формите на атеросклероза – стягащи болки в гърдите при физически усилия или в покой, болки в крайниците при движение или в покой, мозъчен дискомфорт – преходни или трайни смущения в говора и двигателните функции на крайниците.
 • Всички болни, които имат изявена в миналото някоя от клиничните форми на атеросклероза (инфаркт, инсулт, съдова гангрена)  – за скриниране за други форми.

Диагностиката на МФА се извършва експресно в рамките на 24 часа.
Амбулаторна диагностика:

 • Клиничен преглед от специалисти по ангиология и кардиология
 • Цветен Ехо-Доплер на цялата артериална система
 • Ехокардиография
 • Електрокардиограма, при нужда – ЕКГ с натоварване на Treadmill
 • CT-коронарография
 • Биохимично изследване на кръвта.
 • Консултация със специалисти  по кардиология и ангиология за установените съдови промени.

Хоспитализация и извършване в рамките на 24часа на инвазивна диагностика на цялата артериална система – коронарна, периферна, висцерална, каротидна.

 • Извършва се коронарография на трите коронарни артерии и техните клонове
 • Извършва се ангиография на мозъчни, периферни и висцерални артерии

За диагностика на мозъчно-съдовата атеросклероза:

 • Изследване на общата, вътрешната и външната каротидна артерия, вертебрална артерия и интракраниалните мозъчни артерии.

За диагностика на периферна атеросклероза:

 • Изследване на долни крайници – диагностика на абдоминална аорта, илиачни, феморални, поплитеални и тибиални артерии
 • Изследване на горни крайници – диагностика на субклавиални, аксиларни и брахиални артерии, както и на артерия радиалис и улнарис

За диагностика на висцерална атеросклероза:

Изследване на абдоминална аорта,  артерия реналис,  мезентерика супериор и трункус целиакус.
При установяване на значими стенози (над 60%) на коронарни, каротидни, периферни и висцерални артерии, се извършва ендоваскуларно стентиране на съдовата патология, представляваща непосредствен и висок риск за живота на пациента. При възможност се извършва едномоментна ендоваскуларна терапия на втория засегнат съдов регион. На по-късен етап, планово се провежда ендоваскуларна терапия на третия съдов регион, ако има такъв.
Eндоваскуларната терапия представлява балонно разширение (дилатация) на стеснения съд чрез катетър и поставяне на метална пластинка (стент), която трайно възстановява кръвотока в съда. В някои случаи може да се отвори и напълно запушена сърдечна  или периферна артерия. Успеваемостта на ендоваскуларната терапия е висока – над 90%, а рискът  – минимален, под 1-2%. Стентирането на атеросклеротичните стенози предпазва пациента от развитие на тежко съдово усложнение – инфаркт, инсулт или съдова гангрена. 
След ендоваскуларна терапия пациентът се изписва на другия ден с епикриза и препоръки за медикаментозно лечение и диспансерно наблюдение. Назначава се и конкретна дата за поетапно лечение на друг засегнат от атеросклерозата съдов регион.
В случаите на тежка атеросклероза, единствената възможност е хирургично лечение – коронарен или периферен бай-пас, който  се извършва в клиниките по сърдечна и съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.
Комплексната диагностика и ендоваскуларна терапия има висока диагностична и терапевтична ефективност и минимален риск.       

Към клиниката по Кардиология и ангиология са създадени 4 диагностично-лечебни центрове, посветени на ендоваскуларнато лечение на сърдечно-съдовите заболявания:

 1. Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на мултифокална атеросклероза – сърдечна, мозъчна и периферна

Атеросклерозата е убиец №1 в развитите страни. Тя засяга четири различни съдови области – коронарни (сърце), каротидни (мозък), периферни артерии (крайници), висцерални артерии (черва, бъбреци, вътрешни органи) и аортата. В над 50% процента от случаите атеросклерозата протича безсимптомно или с дискретна симптоматика. При прогресиране на заболяването болните получават инфаркт, инсулт, или периферна гангрена и загиват, или получават тежки инвалидизиращи увреждания. България заема водеща позиция по честота и смъртност от инсулт и инфаркт сред европейските страни. Това определя атеросклерозата като социално - значимо заболяване, което трябва активно да се профилактира и лекува.

 • Коронарна атеросклероза – запушването (тромбоза) на сърдечна артерия, което води до инфаркт, който може да причини смърт или тежка инвалидност.
 • Мозъчна (каротидна) атеросклероза – запушването (тромбозата) на мозъчните артерии причинява инсулт, който може да причини смърт или тежка инвалидност.
 • Висцерална атеросклероза – запушването (тромбозата) на висцералните артерии причинява инфаркти в червата, слезката, панкреаса и бъбреците и може за доведе до смърт или органна недостатъчност.
 • Периферната атеросклероза на долни и горни крайници – запушването (тромбозата) на периферните артерии води до гангрена, ампутация и трайна инвалидизация.

2. Център за  диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовата болест

Мозъчно-съдовата болест (МСБ) се причинява най-често от атеросклероза и засяга външните и вътрешните мозъчни съдове. При нейното прогресиране – развитие на запушване или емболизация, се развива исхемичен мозъчен инсулт, който е водеща причина за смърт и инвалидизация у нас.

Новосъздаденият център за диагностика и лечение на МСБ включва както ранен скрининг, изследване на мозъчните съдове и тяхното ендоваскуларно лечение.

При развитие на критични стенози (стеснения) на мозъчните артерии се извършва ендоваскуларно стентиране на същите, което предотвратява развитието на исхемичен инсулт. При атеросклеротично запушване или такова причинено от тромб на мозъчните артерии, се развива исхемичен инсулт, който може успешно да бъде лекуван чрез ендоваскуларна фрагментация и изсмукване на тромба, често съчетано с прилагане на ендоваскуларна фибринолиза. Значителен успех – реканализация на съда и ограничаване на исхемичната зона в мозъка може да се постигне чрез тази терапия, когато лечението се извършва не по-късно от 6 часа след началото на инсулта. Това предполага бърза диагностика и своевременен транспорт до център за високоспециализирано лечение.

Бъдещето в лечение на тежките усложнения на мозъчно-съдовата болест е в развитието на мрежа от такива лечебно-диагностични центрове в България.

3. Център за  диагностика и ендоваскуларно лечение на аортата

Аортата е най-голямата артерия в нашето тяло. Тя тръгва от сърцето, минава под гръдния кош надолу към коремната област и кръвоснабдява долната част от тялото. Под пъпа аортата се разделя на две, за да осигури кръв и на двата крака. Понякога част от стената на аортата изтънява, разширява се и дори може да се разкъса (руптурира) – тогава говорим за състояние, което сериозно застрашава живота на пациента.

Аневризмите на аортата са тежко съдово заболяване, което нерядко завършва със смърт, или тежка инвалидност. Има два основни типа патология – дисекиращи аневризми на аортата и аневризми на аортата. Съобразно вида и локализацията на процесите, се провежда различен тип лечение. Новосъздаденият център за диагностика и лечение на аневризмите на аортата функционира благодарение на изградената колаборация между ендоваскуларни кардиолози, кардиохирурзи , съдови хирурзи и ангиолози.

 • Аневризми на аортата – усложняват се с руптура и фатален изход.
 • Дисекиращи аневризми на аортата – често причиняват руптура и органна недостатъчност, с фатален изход.

Както при лечението на аневризмите, така и при лечението на дисекиращите аневризми на аортата, най-често се прилага ендопротезиране, съчетано със съдова или сърдечна операция. Доскоро торако-абдоминалните аневризми, както и дисекиращите аневризми, обхващащи висцералните артерии не подлежаха на лечение и завършваха летално, в новоизградения център вече се провежда успешното им лечение.

Диагностика и лечение на съдовите заболявания:
Болницата разполага с модерни апарати, позволяващи бързо и точно диагностициране на заболяванията на съдовата система:

 • Ехо-Доплер - диагностика на каротидни, вертебрални, периферни, абдоминални и висцерални артерии и на дълбоки и повърхностни вени.
 • Ангиография – контрастно изследване за диагностика на аорта, на  сърдечни, мозъчни, белодробни, висцерални  и периферни артерии, както и на дълбоки вени.
 • CT и MRI ангиография – диагностика на артерии и вени.

В болницата са разположени две ангиографски лаборатории оборудвани с два ангиографа с възможности за провеждане на вътресъдов ултразвук (IVUS), оптична кохерентна томография (OCT), измерване на FFR.  С тяхна помощ диагностиката, ендоваскуларното лечение и проследяване се равняват на съвременните световни стандарти.

Ендоваскуларна Терапия:
Всички съдови заболявания, причиняващи тежки поражения и смърт, които доскоро се лекуваха само по хирургичен начин, вече се лекуват успешно ендоваскуларно. Eндоваскуларната терапия представлява балонно разширение (дилатация) на стеснения съд. Чрез специални катетри, под рентгенов контрол се разширяват стесненията на съдовете, или се отпушват тромбозите, като на тяхно място се поставя метална пластинка – стент, или съдова протеза, които предпазват  съда  от руптура или ново запушване. По този начин се предотвратява руптурата на аортата, развитието на инфаркт, инсулт и съдова гангрена, лекува се белодробната емболия и венозната тромбоза.

В някои случаи може да се отвори и напълно запушена сърдечна  или периферна артерия. Стентирането на атеросклеротичните стеснения (стенози) предпазва пациента от развитие на тежко съдово усложнение – инфаркт, инсулт, или съдова гангрена.  След ендоваскуларна терапия пациента се изписва на другия ден с епикриза и препоръки за медикаментозно лечение и диспансерно наблюдение.

Ефективност и усложнения на Ендоваскуларната терапия:
Успеваемостта на ендоваскуларната терапия е висока – над 90%, а рискът – минимален, под 1-2%. В Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, ежегодно се извършват над 4000 сърдечно-съдови интервенционални процедури, от които:

 • 1000 Периферни процедури на съдове на крайниците и коремните органи
 • 160/200 Процедури на  мозъчни (каротидни) артерии
 • 60 Имплантирани ендопротези (стент-графтове)  при коремни и гръдни аневризми и дисекации
на аортата

 • 50 Съдови емболизации
 • 70 Процедури при резистентна хипертония (ренална денервация)
 • 50 процедури при белодробна емболия

Терапевтична Ефективност:

 • Успешни процедури – при 96% от пациентите
 • Тежки усложнения – 0.003 %  (три на 1000)
 • Смъртност – 0.001 %  (един на хиляда)

4. Център за диагностика и ендоваскуларно лечение на белодробни емболии

Белодробната емболия представлява запушване на белодробните артерии, причинено от мигрирали венозни тромби. Като причина за смърт тя се нарежда на четвърто място след инфаркта, инсулта и туморните заболявания. Белодробната емболия се появява вследствие на дълбоки венозни запушвания (тромбози) и може да причини смърт или белодробен инфаркт  със сърдечно-белодробна недостатъчност.

При острото запушване на голям клон или клонове на белодробната артерия налягането пред дясното сърце внезапно се повишава и поради невъзможността да преодолее препятствието, сърцето може да изпадне във фибрилация и да спре. При запушване на по-малък клон се прекъсва кръвоснабдяването на част от белия дроб, развива се белодробен инфаркт, белодробна и сърдечна недостатъчност.

Известни са редица причини за възникване на венозни тромбози и БТЕ. Това са така наречените рискови фактори. Най-общо, причината за образуване на кръвен съсирек – тромб са три – повишена съсирваемост на кръвта, промени в съдовата стена и във венозния кръвоток.

Специалисти:
Отделението по Ангиология и флебология работи съвместно с отделението инвазивна кардиология като лекува ендоваскуларно артериалните и венозни заболявания. Екипите на двете отделения са преминали множество специализации в страната и чужбина и продължават да повишават своята квалификация с участия в научни форуми, програми за обмен и специализирани терапии.

Специализирани центрове за хроничната цереброспинална енозна инсуфициенция като синдром.

Кардиолози и ендоваскуларни специалисти:
Ръководител – доц. Иво Петров
Сътрудници : д-р Зоран Станков

Ангиолози:Ръководител – проф. Лъчезар Гроздински
Сътрудници: д-р Любинка Яневска

Ендоваскуларният екип работи в тясна колаборация също с кардиохирурзи и съдови хирурзи, като нерядко се извършват хибридни операции – ендоваскуларни и хирургични, което повишава терапевтичната ефективност.