Aa

Център за ранна диагностика на Атеросклероза

Изследвайте своите артерии за атеросклероза, преди да е станало късно!

Ние можем да го направим бъзро и качествено. В рамките на половин час извършваме ранна ултразвукова диагностика, а за 24 часа – комплексна инвазивна диагностика и терапия. Ще ви поставим диагноза и ще извършим ефективно лечение, а нашият екип се състои от водещи специалисти в областта на диагностиката и лечението на атеросклерозата, с над 5 000 лекувани пациента годишно!

Атеросклерозата е убиец №1 в развитите страни. Тя има три основни форми – коронарна, мозъчна и периферна атеросклероза. При прогресиране на заболяването болните получават инфаркт, инсулт, или периферна гангрена и загиват, или получават тежки инвалидизиращи увреждания. България е водеща по честота и смъртност от инсулт и инфаркт сред европейските страни. Това определя атеросклерозата като социалнозначимо заболяване, което трябва активно да се профилактира и лекува.

Атеросклерозата е мултифокален процес, който често засяга едномоментно или последователно различни съдови области – коронарни (сърце), каротидни (мозък), периферни артерии (крайници), висцерални артерии и коремна аорта (черва, бъбреци, вътрешни органи). В над 50% процента от случаите атеросклерозата протича безсимптомно или с дискретна симптоматика и често първата й изява е внезапно и остро настъпила тромбоза на артерия, причиняваща инфаркт – сърдечен, мозъчен, чревен, бъбречен или гангрена. Ако пациентът преживее чрез интензивно лечение тромбозата, засегнатият орган остава завинаги с остатъчно поражение, причиняващо различна по степен инвалидност. Всъщност ние виждаме само върха на айсберга – вече изявената клинично атеросклероза, но огромният процент болни от атеросклероза остават недиагностицирани и нелекувани. Затова е необходимо насочване на усилията на специалистите към ранна диагностика на скритите безсимптомни форми на атеросклероза.

Атеросклерозата е хронично и прогресиращо заболяване, при което се развиват атеросклеротични плаки, стесняващи лумена на съда, което постепенно го запушват. Понякога процесът протича тласъчно, като плаката руптурира и се образува тромб, запушващ съда. При развитието на тромбоза, притокът на кръв и кислород  към засегнатия орган се прекъсва и тъканите загиват – развива се инфаркт, инсулт или гангрена. Когато е засегната голяма част от органа, може да се стигне до смъртен изход.

Друга важна характеристика на атеросклерозата е факта, че тя дълго време протича асимптомно. Атеросклеротичните плаки постепенно прогресират, стеснявайки  лумена на съда, но патологичен хемодинамичен и клиничен ефект се получава едва когато плаката стенозира над 70% от диаметъра на съда. В този случай налягането дистално от стенозата пада и при натоварване се развива относителен недостиг на кръв и съответно на кислород в кръвоснабдяваните тъкани, като хипоксията води  до клинично оплакване – стенокардия, клаудикацио интермитенс – болки в крайниците при движение, мозъчен дисконфорт или абдоминална ангина ( болки в корема). Едва в този случай, при напреднал стенозиращ процес,  специалистът провежда диагностично изследване и назначава съответна терапия. Но често пъти и по-малки плаки – около 50-60%, могат да причинят тежко усложнение, ако руптурират, при което се развива тромбоза (запушване) на съда. По-малките плаки могат да създадат клиничен проблем като емболизират, при което откъснатият съсирек запушва крайната част на съда. В случаите на тробоза или емболия може да  се развие инфаркт, инсулт или периферна гангрена. В този смисъл няма безопасни плаки. Всяка една атеросклеротична плака може да доведе до тежко съдово усложнение. Но безсимптомните стенози, които са преобладаващото болшинство от атеросклеротичните плаки не се диагностицират, освен  ако не се извърши целенасочен скрининг при пациенти с рискови фактори. Тази специфика на атеросклеротичния процес прави атеросклерозата опасно заболяване, тъй като изявените клинични форми са само 10-20 % от реално болните хора. Получава се така, че ние активно лекуваме върха на айсберга, а огромният процент болни остават недиагностицирани и нелекувани.  Колкото и успешно да лекуваме съдовите услажнения – инфаркта, инсулта и гангрената, докато не започнем да диагностицираме и лекуваме асимптомните форми, няма да имаме успех в борбата с атеросклерозата. Истинското лечение на това заболяване ще започне едва когато успеем да проведем скрининг и лечение на асимптомните форми.

Целта на съвременната медицина е не само лечението на болестите, но и първичното предпазване от тях. Предвид хроничното и дългосрочно асимптомно протичане на атеросклеротичния процес, атеросклерозата е заболяване,  което дава възможност за ефективна първична профилактика, ранна диагностика и своевременна превантивна терапия. Но кои групи хора да профилактираме и изследваме?

Макар да не познаваме точната причина за атеросклерозата, съвременната медицина е установила основните рискови фактори, които могат да доведат до развитие на атеросклеротичен процес. Това са: фамилната предразположеност, хроничният или тежък стрес, артериалната хипертония, дислипидемията (висок холестерол), захарният диабет,  тютюнопушенето, тромбофилията (вродена склонност към образуване на тромби), възраст над 50 години. При съчетаване на два и повече рискови фактори има голяма вероятност за развитие на атеросклероза. Тези хора трябва да са обект на ранен скринг, профилактика и лечение на атеросклерозата.

На ултразвуков скрининг за атеросклероза подлежат следните групи пациенти:

  1. Болни с изявени рискови фактори за атеросклероза: артериална хипертония, дислипидемия, захарен диабет, тромбофилия, фамилна анамнеза, тютюнопушене, системен или тежък стрес, възраст над 50 години.
  2. Всички пациенти с оплаквания типични за някои от формите на атеросклероза – стягащи болки в гърдите, болки в крайниците при движение, мозъчен дискомфорт – смущение в говора и двигателните функции на крайниците.
  3. Всички болни, които имат изявена някоя от клиничните форми на атеросклероза ( инфаркт, инсулт, съдова гангрена)  – за скриниране на други форми.

Ултразвуковата диагностика е с големи възможности за ранно и масово скриниране на безсимптомните форми на периферната и каротидна атеросклероза. Едномоментно, в рамките на 20-30 минути с Цветен Ехо-Доплер  и  Доплерова сонография, можем да изследваме и диагностицираме  атеросклероза в нейните най-ранни форми – промени в съдовата стена до 1/10 от мм. Ранната диагностика на скритите форми на атеросклероза подволява провеждане на медикаментозна терапия за спиране и регресия на процеса и ефективно ендоваскуларно лечение, предпазващо от развитие на тежки усложнения – инфоркт, инсулт, гангрена.

Ние извършваме експресно ранен ултразвуков скрининг на мултифокална атеросклероза (МФА)

За диагностика на мозъчно-съдовата атеросклероза:

  • Изследване на общата, вътрешната и външната каротидна артерия и вертебрална артерия.

За диагностика на периферна атеросклероза:

  • Изследване на долни крайници – диагностика на абдоминална аорта, илиачни, феморални, поплитеални и стъпални артерии.
  • Изследване на горни крайници – диагностика на субклавиални, аксиларни и брахиални артерии, както и на артерия радиалис и улнарис.

За диагностика на висцерална атеросклероза:

Изследване на абдоминална аорта, артерия реналис, мезентерика супериор и трункус целиакус. Паралелно се изследва и цялата венозна система. 
При установяване на атеросклеротични плаки, стесняващи до 60 % от лумена на артериите, пациентът се диспансеризира и се провежда лечение на рисковите фактори. Извършва се периодичен ехографски контрол на 3 месеца. Извършва се консултация с кардиолог, включваща ЕКГ, ЕКГ с натоварване, Ехо-кардиография и CT – коронарография с оглед изключване на исхемична болест на сърцето.
При установяване на стенози на артериите над 60%, пациентът се насочва към Центъра за комплексна диагностика на мултифокалната атеросклероза и ендоваскуларно лечение. Извършва се инвазивна диагностика и лечение  на коронарна, каротидна, периферна и висцерална  атеросклероза.
Създаденият от нас диспансер за болни от атеросклероза включва освен болните с клинично изявена атеросклероза и стотици пациенти с начална асимптомна атеросклероза в предклинична фаза.

Ръководители на центъра:

Проф. Лъчезар Гроздински, дмн - Специалист по Ангиология (съдови заболявания) и ултразвукова диагностика , Началник  Отделение  по Ангиология и Флебология, Председател на Националното дружество по Флебология и Ангиология.

Ас. професор Иво Петров, дм - Специалист по Кардиология, Ангиология и ендоваскуларна терапия,  Началник Клиника по Кардиология и Ангиология,  Президент на асоциацията по ендоваскуларна терапия.

Специалисти по ултразвукова и ендоваскуларна диагностика и терапия - ангиолози и кардиолози.