Aa

Център за Ендоваскуларна терапия на Атеросклероза

Атеросклерозата е хронично-прогресиращ системен процес, при който се засягат едновременно или последователно артериалните съдове на човека. След продължителен асимптомен период, внезапно се развиват тежки съдови усложнения – инфаркт, инсулт, инфаркт на вътрешни органи и черва или периферна гангрена.

При атеросклерозата се наблюдават някои специфични феномени, които я правят трудна за лекуване. Първият феномен е, че атеросклерозата е мултифокален процес, засягащ всички артериални съдове. Тя има три основни форми – сърдечно-коронарна, периферна и мозъчно-съдова. Към тях може да се добави и четвърта форма – висцерална, при която се засягат вътрешните органи и червата. В наши собствени проучвания върху повече от три хиляди болни се установи, че честотата на мултифокалната атеросклероза е много висока, като при комбинирано изследване - ангиография и коронарография се доказа, че едновременното засягане в трите региона достига до 70%  при стенози на артериите над 50%  и над 80% процента при  необтуриращи плаки. При изявена една форма на атеросклероза,  рискът за наличие на други форми  е много висок - от 6 до 12 пъти по-висок в сравнение с нормата. Тук се явяват  три  сериозни проблема. Първият е, че когато има една изявена клинична форма, другите форми могат да бъдат скрити, асимптомни и трябва активно да се търсят. Така например при изявена периферна артериална болест сме откривали критични стеснения на коронарните или каротидните артерии. Вторият проблем е, че при атеросклерозата често пъти не се извършва комплексна артериална диагностика на цялата съдова система, а се работи „на парче“ – пациентът идва с болки в крайниците и се диагностицира периферна артериална болест, но се изпуска неизявена тежка каротидно-мозъчна или сърдечно-коронарна патология. Същото може да се случи при пациенти с исхемичен инсулт, при които се пропуска наличие на коронаросклероза.  Третият проблем, създаващ сериозни трудности при диагностиката на атеросклерозата е, че за едно заболяване има три вида специалисти – кардиолози, ангиолози и невролози. При липса на добра колаборация между различните специалисти, пациентът може да бъде лекуван за периферна артериална болест, а да загине от инфаркт или инсулт и обратно. Процесът се диагностицира и лекува  от различни специалисти, а не комплесно, от екип за лечение на атеросклерозата в нейните различни форми и локализации. В този смисъл комплексната диагностика на атеросклерозата е едно от важните условия, осигуряващи правилното й лечение. В противен случай ние лекуваме не цялостния процес, а само неговата изолирана форма. В нашия дългогодишен опит често сме установявали при болни с периферна артериална болест почти пълно запушване на коронарната артерия, протичащо безсимптомно. Без комплексната диагностика тази стеноза щеше да бъде изпусната и пациентът в близко бъдеще щеше да развие сърдечен инфаркт. Така комплексният диагностичен и терапевтичен подход позволява поставянето на цялостна диагноза и провеждане на ефективно лечение на всички засегнати от процеса съдови региони. Това бе причината да създадем център за комплексна диагностика на атеросклерозата.

Включването в Центъра и извършването на комплексна диагностика и ендоваскуларна терапия на мултифокалната атеросклероза се извършва по следните индикации

 1. Болни с рискови фактори и установена с Ехо-Доплер напреднала атеросклероза – над 60% стеноза на каротидни, периферни или коремни артерии.
 2. Пациенти с клинична изява на някои от формите на атеросклероза – стягащи болки в гърдите при физически усилия или в покой, болки в крайниците при движение или в покой, мозъчен дискомфорт – преходни или трайни смущения в говора и двигателните функции на крайниците.
 3. Всички болни, които имат изявена в миналото някоя от клиничните форми на атеросклероза (инфаркт, инсулт, съдова гангрена)  – за скриниране за други форми.

Диагностиката на МФА се извършва експресно в рамките на 24 часа.
Амбулаторна диагностика:

 • Клиничен преглед от специалисти по ангиология и кардиология
 • Цветен Ехо-Доплер на цялата артериална система
 • Ехокардиография
 • Електрокардиограма, при нужда – ЕКГ с натоварване на Treadmill
 • CT-коронарография
 • Биохимично изследване на кръвта.
 • Консултация със специалисти  по кардиология и ангиология за установените съдови промени.

Хоспитализация и извършване в рамките на 24часа на инвазивна диагностика на цялата артериална система – коронарна, периферна, висцерална, каротидна.

 • Извършва се коронарография на трите коронарни артерии и техните клонове
 • Извършва се ангиография на мозъчни, периферни и висцерални артерии

За диагностика на мозъчно-съдовата атеросклероза:

 • Изследване на общата, вътрешната и външната каротидна артерия, вертебрална артерия и интракраниалните мозъчни артерии.

За диагностика на периферна атеросклероза:

 • Изследване на долни крайници – диагностика на абдоминална аорта, илиачни, феморални, поплитеални и тибиални артерии
 • Изследване на горни крайници – диагностика на субклавиални, аксиларни и брахиални артерии, както и на артерия радиалис и улнарис

За диагностика на висцерална атеросклероза:

Изследване на абдоминална аорта,  артерия реналис,  мезентерика супериор и трункус целиакус.
При установяване на значими стенози (над 60%) на коронарни, каротидни, периферни и висцерални артерии, се извършва ендоваскуларно стентиране на съдовата патология, представляваща непосредствен и висок риск за живота на пациента. При възможност се извършва едномоментна ендоваскуларна терапия на втория засегнат съдов регион. На по-късен етап, планово се провежда ендоваскуларна терапия на третия съдов регион, ако има такъв.
Eндоваскуларната терапия представлява балонно разширение (дилатация) на стеснения съд чрез катетър и поставяне на метална пластинка (стент), която трайно възстановява кръвотока в съда. В някои случаи може да се отвори и напълно запушена сърдечна  или периферна артерия. Успеваемостта на ендоваскуларната терапия е висока – над 90%, а рискът  – минимален, под 1-2%. Стентирането на атеросклеротичните стенози предпазва пациента от развитие на тежко съдово усложнение – инфаркт, инсулт или съдова гангрена. 
След ендоваскуларна терапия пациентът се изписва на другия ден с епикриза и препоръки за медикаментозно лечение и диспансерно наблюдение. Назначава се и конкретна дата за поетапно лечение на друг засегнат от атеросклерозата съдов регион.
В случаите на тежка атеросклероза, единствената възможност е хирургично лечение – коронарен или периферен бай-пас, който  се извършва в клиниките по сърдечна и съдова хирургия на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.
Комплексната диагностика и ендоваскуларна терапия има висока диагностична и терапевтична ефективност и минимален риск.         

Заявка за диагностика и лечение на МФА може да направите на телефон: 0700 13 127

Ще бъдете включени в листата на чакащите и до 1 седмица ще получите дата за диагностика и лечение.
Нашият диагностичен тим включва водещи специалисти в тази област на медицината:

Ръководители на центъра:

Проф. Иво Петров, мд - Специалист по Кардиология, Ангиология и Ендоваскуларна терапия,  Началник Клиника по Кардиология и Ангиология,  Президент на асоциацията по ендоваскуларна терапия.

Проф. Лъчезар Гроздински, дмн - Специалист по Ангиология (съдови заболявания), Началник  Отделение  по Ангиология, Председател на Националното дружество по Ангиология.

Специалисти по ендоваскуларна диагностика и терапия – кардиолози и ангиолози.