Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ предоставя възможност за безплатна дистанционна консултация по документи чрез контактна форма на сайта. Консултацията по документи ще дава информация за видовете лечения, които са подходящи в техния конкретен случай. Също така подробности за условията на прием, за възможностите, с които лечебното заведение разполага, както и за необходимостта от провеждане на допълнителни клинични прегледи и/или специфични изследвания, които са от значение при вземането на решение за бъдещо лечение.

Услугата има за цел да улесни пациентите в случаите, когато е затруднено физическото им присъствие – живеят в отдалечен район, включително извън страната, или по някаква причина мобилността им е ограничена. Лекарите се ангажират да предоставят персонално отношение на база съответните документи, да изготвят и предложат индивидуален план на лечение. Така че пациентът да бъде подготвен, спокоен и ориентирани при посещението впоследствие.

Онлайн консултацията се базира изцяло на предоставените документи. Поради тази причина, тяхната изчерпателност и достоверност са от изключително значение за отговора, който пациентът ще получи. Консултацията по документи не е равнозначна на клиничен преглед и не изключва провеждането на такъв в случай, че това е необходимо.

След попълване и изпращане на формата от сайта на болницата пациентът получава отговор в рамките на 2 (два) работни дни на имейл адреса, който е предоставил.

Подробна информация за Онлайн консултациите можете да получите тук: Сърдечно-съдов център