Партньори

  • Партнираме си с 11 здравноосигурителни фонда

    Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна поддържа партньорство със здравноосигурителните фондове: „Дженарали застраховане“ АД ОЗОФ „Доверие“ ЗАД ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД Застрахователно дружество „Съгласие“ АД ЗАД „България“ АД „ФИ ХЕЛТ Застраховане“ АД ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ АД „Токуда Здравно застраховане“ ЕАД ЗЕАД „Далл Богг Живот и Здраве“ ЕАД ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД „Евроинс" ЕАД