Партньори

  • Партнираме си със здравно-застрахователни фондове:

    Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна поддържа партньорство със здравноосигурителните фондове: „Дженарали застраховане“ АД ОЗОФ „Доверие“ ЗАД ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД Застрахователно дружество „Съгласие“ АД ЗАД „България“ АД „ФИ ХЕЛТ Застраховане“ АД ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ АД ЗАД „Здравноосигурителен институт“ АД „Евроинс" ЕАД