Пакет "Профилактика" открива отрано проблеми със здравето

Print

Аджибадем Сити Клиник във Варна стартира нов пакет за превенция и профилактика на здравето. Той е платена услуга и включва разнообразни клинични услуги за ранна профилактика на сърдечно-съдовите, онкологичните и други значими заболявания. Програмата е съобразена с индивидуалните особености на всеки пациент и се провеждат в два делнични дни.

Пакет Профилактика е насочен към работещи, самостоятелно заети хора или полагащи грижи за своето семейство, чието време е ограничено. Той е разработен за пациентите, които очакват отлично обслужване при най-добрите експерти. Датите за провеждане на профилактичната програма са по избор на пациента и ще са съобразени с неговите възможности. 

След приключване на скрининга, резултатите от изследванията ще бъдат коментирани на място от медицински специалисти. На финала се получава Заключителен анализ, който включва препоръки и уточнена превенционална програма с цел поддържане на добро здраве или корекция на установени отклонения.

Пакетите са разработени за различните групи до 39-годишна възраст, до 49 и над 50 години. Към тях, според индивидуалния случай, могат да се добавят консулти със специалисти и изследвания за доуточняване на здравната картина.

Повече информация можете да получите в медицинския център или от координатора д-р Виолина Николова - 0895 584 706 в работните дни от 8.30 до 16 часа.