ВСИЧКИ ГАЛЕРИИ
Меморандум за сътрудничество с две от водещите лечебни заведения в Китай