Конкурс за лекари-специализанти по нуклеарна медицина

Print

Аджибадем Сити Клиник обявява две свободни места за специализация по Нуклеарна медицина

ОБЯВА

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, Втора клинична база – гр. София, на основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ бр. 7/27.01.2015 г.), обявява свободни длъжности за „лекар, специализант по Нуклеарна медицина“, със зачисляване към Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“, по клинична специалност и клиника както следва:

         1.  „Нуклеарна медицина“ в Клиниката по нуклеарна медицина –  2 места  за български граждани.

 Необходими документи за кандидатстване за обявените длъжности:

         1. Заявление по образец.

         2. Документ за самоличност – лична карта.

         3. Автобиография европейски формат със снимка.

         4. Една снимка паспортен формат.

         5. Нотариално заверено копие на диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

        6. Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

        7. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация.

        8. Препис-извлечение от трудовата книжка за удостоверяване на трудов стаж (ако има такъв) за лица, които не работят в клиничната база, за която кандидатстват.

        9. Мотивационно писмо.

Срокът за подаване на документи е 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на обявата (до 01 февруари 2018 г. включително).

Необходимо е кандидатите да подадат документи в отдел „Човешки ресурси“ – ет. 2, Втора клинична база на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД, бул. Цариградски шосе № 66А. Могат да направят това всеки делничен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч., и ще получат копие на подаденото заявление с подпис на лицето, което е приело документите.

С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраните кандидати, които са български граждани, се назначават на длъжността „лекар, специализант по ...“ с трудов договор на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда на пълно работно време.

Успех на всички кандидати!