Партньори

  • Медицински университет – Варна

    МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА​

  • БОНД

    БЪЛГАРСКО ОНКОЛОГИЧНО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО

  • АПОЗ

    Асоциация на пациентите с онкологични заболявания