ВСИЧКИ ГАЛЕРИИ
За пръв път в България се извърши иновативно образно изследване при болни с простатен карцином