ВСИЧКИ ГАЛЕРИИ
Медицинските физици на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен са първи в Европа по ефективност на дозиране при лъчетерапия