Партньори

  • ДКБ

    Дружество на кардиолозите в България

  • Медицински университет – Варна

    МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА​

  • I-HEALTH

    Уеб платформа за медицински туризъм