Д-р Самуил Казаков е новият началник на отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Бургас

Print

Д-р Самуил Казаков е новият ръководител на отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Бургас. Тук той ще работи с висококвалифицирани специалисти, доказали своя професионализъм

Д-р Казаков е възпитаник на Медицински университет гр. София, завършва медицина през 2003 г. Работил е като ординатор в УМБАЛ Света Екатерина под ръководството на Проф.Чирков и Проф.Начев.

В Токуда болница започва работа от създаването  на отделението по кардиохирургия, май 2007 година и участва активно в изграждането на екипа на отделението. Специализира кардиохирургия от2009 година, като професионалния му опит в областта е от 2004 г.

Придобива специалност  кардиохирургия през 2014 година.

Професионалният му интерес е в сферата на миниинвазивната митрална и аортна клапна хирургия. Заедно с Доц.Николов изграждат единствената активна програма в България за минималноинвазивна хирургия на митрална и трикуспидална клапи. Преминал е курсове за квалификация в областта на минималноинвазивната хирургия в Лайпциг, Германия, Лион,Франция, курсове за аортна хирургия в Хаяма ,Япония,както и участие в курс по хирургия на ритъмната патология в Прага, Чехия.

От декември 2017г. разработва докторска дисертация на тема:” Минималноинвазивна хирургия на митралната клапа с десностранна миниторакотомия”.

Клиничните му амбиции  обхващат, миниинвазивна сърдечна хирургия, аортна хирургия и хирургия на големи магистрални съдове.

 Клапносъхраняваща и клапнореконструктивна хирургия, реваскуларизация на миокарда с артериални графтове, хирургия на ритъмните нарушения на сърцето, TAVI и ендоваскуларно лечение на заболяванията на аортата.

Това са високотехнологични, иновативни практики, които се работят в  в най-големите специализирани хирургични болнични заведения  в  света.

В единственият Кардиохирургичен център в Югоизточна България се предлага денонощна ,планова и спешна ,висококоспециализирана кардиологична и кардиохирургична помощ.

В отделението по кардиохирургия се извършват съвременно оперативно и комплексно лечение на заболяванията на сърцето и големите кръвоносни съдове  и перикарда при възрастни,като се използва мултидисциплинарен и индивидуален подход към всеки болен.

Д-р Самуил Казаков започва работа заедно с екип от висококвалифицирани специалисти, доказали своя професионализъм през цялото съществуване на болницата.

В хирургичното лечение ще се прилагат всички най-съвременни способи,минималноинвазивни методи за реконструкция и протезиране на сърдечните клапи,миокардна реваскуларизация с изцяло артериални графтове, хирургично лечение на ритъмните нарушения на сърцето,ендоваскуларна терапия на заболяванията на аортата , и др.,които д-р Казаков специализира в международни центрове . Fast track анестезия и максималния контрол на постоперативната болка са приоритетни в работата на целия екип на отделението по Кардиохирургия. Участие в мултидисциплинарни екипи за решаване на комплексни случаи в областта на кардиоторакалната  и съдовата патология.

Грижата за пациента и индивидуалния подход , осигуряването на максимален комфорт на всеки болен, са приоритет на всички работещи в Аджибадем Сити Клиник Бургас.